ปรัญญา : “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

Social :

รายงานงบทดลอง

Results 1 - 18 of 18
เขียนเมื่อ เรื่อง รายงานงบทดลอง
13 มีนาคม 2566
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
10 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
09 มกราคม 2566
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
09 ธันวาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
09 พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
10 ตุลาคม 2565
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
10 ตุลาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
09 กันยายน 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
09 สิงหาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
08 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
08 เมษายน 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
09 มีนาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
08 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
07 มกราคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
07 ธันวาคม 2564
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
04 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

ติดต่อวิทยาลัย

 • 230 หมู่.4 ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 • โทรศัพท์:044-461956
 • โทรสาร :044-461957
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ IDC
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังคมออนไลน์

 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • Line: Coming Soon

หน่วยงานส่วนกลาง สอศ.

 • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 • หน่วยศึกษานิเทศก์

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา