ปรัญญา : “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

Social :


ติดต่อวิทยาลัย

  • 230 หมู่.4 ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
  • โทรศัพท์:044-461956
  • โทรสาร :044-461957
  • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
  • (Information Data Center : IDC)
  • BuaYai Technical College.
  • © Copyright 2023 All Rights Reserved.

สังคมออนไลน์

  • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
  • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
  • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
  • สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

หน่วยงานส่วนกลาง สอศ.

  • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
  • หน่วยศึกษานิเทศก์

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
  • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
  • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
  • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
  • วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
  • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
  • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
  • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
  • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา