ปรัญญา : “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

Social :

ผลงานนักเรียน

Results 1 - 5 of 8
Page 1 of 2
 • เรื่อง
  รางวัลหุ่นยนต์บังคับมือระดับเอเชีย
 • เจ้าของผลงาน
  นางสาวโรบอท ไฟฟ้า
 • อ่านแล้ว
  427 views
 • เขียนเมื่อ
  17 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  ผลงานนักเรียนความประพฤติดี
 • เจ้าของผลงาน
  นางสาวเรียนดี เกรดสวย
 • อ่านแล้ว
  357 views
 • เขียนเมื่อ
  17 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  ได้รับรางวันหุ่นยนต์อัจฉริยะระดับเอเชีย (6)
 • เจ้าของผลงาน
  นายมานะ อดทน
 • อ่านแล้ว
  415 views
 • เขียนเมื่อ
  14 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  ได้รับรางวันหุ่นยนต์อัจฉริยะระดับเอเชีย (5)
 • เจ้าของผลงาน
  นายมานะ อดทน
 • อ่านแล้ว
  390 views
 • เขียนเมื่อ
  14 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  ได้รับรางวันหุ่นยนต์อัจฉริยะระดับเอเชีย (4)
 • เจ้าของผลงาน
  นายมานะ อดทน
 • อ่านแล้ว
  392 views
 • เขียนเมื่อ
  14 ธันวาคม 2564

ติดต่อวิทยาลัย

 • 230 หมู่.4 ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 • โทรศัพท์:044-461956
 • โทรสาร :044-461957
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • (Information Data Center : IDC)
 • BuaYai Technical College.
 • © Copyright 2023 All Rights Reserved.

สังคมออนไลน์

 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

หน่วยงานส่วนกลาง สอศ.

 • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 • หน่วยศึกษานิเทศก์

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา