ปรัญญา : “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี”

Social :

 • หน้าแรก
 • ผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Results 1 - 5 of 8
Page 1 of 2
 • เรื่อง
  ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนยอดเยี่ยม
 • เจ้าของผลงาน
  นายต้นไม้ดี งามสวย
 • อ่านแล้ว
  183 views
 • เขียนเมื่อ
  17 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  รางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมระดับประเทศ ครั้งที่ 2
 • เจ้าของผลงาน
  นายเรียนเก่ง มากมาย
 • อ่านแล้ว
  192 views
 • เขียนเมื่อ
  17 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  รางวัลจัดกิจกรรมภายในห้องเรียนยอดเยี่ยม
 • เจ้าของผลงาน
  นายห้องเรียน อัจฉริยะ
 • อ่านแล้ว
  187 views
 • เขียนเมื่อ
  11 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  รางวัลหุ่นยนต์ระดับเอเชีย
 • เจ้าของผลงาน
  นายหุ่นยนต์ อัจฉริยะ
 • อ่านแล้ว
  171 views
 • เขียนเมื่อ
  11 ธันวาคม 2564
 • เรื่อง
  รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมยอดเยี่ยม
 • เจ้าของผลงาน
  นางสาวปิยดา จันทร์อัง
 • อ่านแล้ว
  163 views
 • เขียนเมื่อ
  11 ธันวาคม 2564

ติดต่อวิทยาลัย

 • 230 หมู่.4 ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
 • โทรศัพท์:044-461956
 • โทรสาร :044-461957
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ IDC
 • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังคมออนไลน์

 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • Line: Coming Soon

หน่วยงานส่วนกลาง สอศ.

 • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
 • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
 • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 • หน่วยศึกษานิเทศก์

อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
 • วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 • วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
 • วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
 • วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
 • วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา