เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกวิชาโยธา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธิดารัตน์     นุชแจ้งบง
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกวิชาโยธา
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาโยธา

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวจิรนันท์     มะลิวัลย์
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกวิชาโยธา
เบอร์ติดต่อ :   0951805506
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม