เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิรันดร์     ปะวรณา
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0899460240
อีเมล์ :   nirun-14@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายปพน     ฐิตาภรณ์
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0817899234
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายธีระชัย     บุตรดี
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0934736988
อีเมล์ :   buddee.26@hotmail.co.th
การศึกษา :   - มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนสตึก (2543) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพสตึก (2546) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (2549) )
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2551) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2550) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายพีรวัฒน์     การงาน
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายสัจจพงษ์     แสนงาม
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0859265159
อีเมล์ :   pu.0832@hotmail.com
การศึกษา :   ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2549) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2551) )
วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรเดช     ศรีสุริยงค์
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นายอาทิตย์     คำกลอนลือชา
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววราพร     มุขธระโกษา
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ :   0868617011
อีเมล์ :   may___hopefulness@hotmail.com
การศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม