วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายปรัชญา    ตะภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มโดย Wanwimon [ 28 พ.ย. 2561 ] อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2562ลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 14 พ.ย. 2561 ] อ่าน 171 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 3 ต.ค. 2561 ] อ่าน 179 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย Rumpai [ 22 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3486 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3457 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 20 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3492 ครั้ง
(ร่าง) ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มโดย Rumpai [ 14 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3476 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียน สายอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพิ่มโดย wanwimon [ 3 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3493 ครั้ง
ประกาศราคาซื้อชุดเครื่องประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3480 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3456 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 1 พ.ย. 2560 ] อ่าน 3431 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 9 ม.ค. 2560 ] อ่าน 3369 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 16 ธ.ค. 2559 ] อ่าน 3357 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังอเนกประสงค์หน้าเสาธงลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 3320 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 24 พ.ย. 2559 ] อ่าน 3337 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 22 พ.ย. 2559 ] อ่าน 3324 ครั้ง
การประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเซลคอมมอลเรลพร้อมเครื่องมือบริการลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 7 พ.ย. 2559 ] อ่าน 3334 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 26 ต.ค. 2559 ] อ่าน 3325 ครั้ง
ประกาศประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเครื่องมือประจำผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มโดย wanwimon [ 12 ต.ค. 2559 ] อ่าน 3317 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 26 พ.ค. 2559 ] อ่าน 3324 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง เพิ่มโดย noonim [ 14 ต.ค. 2558 ] อ่าน 3302 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มโดย noonim [ 19 ส.ค. 2558 ] อ่าน 3291 ครั้ง
การประชาพิจารณ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มโดย arnatchai [ 11 ส.ค. 2558 ] อ่าน 3289 ครั้ง
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มโดย arnatchai [ 21 ก.ค. 2558 ] อ่าน 3288 ครั้ง


ทั้งหมด 24 รายการ จำนวน : 1 หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th