วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

   
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
 

    คำสั่งวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันภัย และโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Banjawan [ 24 เม.ย. 2562 ] อ่าน 29 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Nimnual [ 6 ธ.ค. 2561 ] อ่าน 101 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)ลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 29 พ.ย. 2561 ] อ่าน 129 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล สายงานการสอนของสถานศึกษา (Individual Development Plan) : ID PLAN ลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 29 พ.ย. 2561 ] อ่าน 113 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 5 พ.ย. 2561 ] อ่าน 215 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแนะแนวการเรียนอาชีวศึกษา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562ลบรูปภาพ เพิ่มโดย SUPACHAI [ 20 ต.ค. 2561 ] อ่าน 152 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแนะแนวการเรียนและการสมัครงานลบรูปภาพ เพิ่มโดย SUPACHAI [ 20 ต.ค. 2561 ] อ่าน 101 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพบครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่2/2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย SUPACHAI [ 20 ต.ค. 2561 ] อ่าน 160 ครั้ง
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข 2) เพิ่มโดย SUPACHAI [ 20 ต.ค. 2561 ] อ่าน 126 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 17 ต.ค. 2561 ] อ่าน 184 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Banjawan [ 30 ส.ค. 2561 ] อ่าน 206 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Banjawan [ 30 ส.ค. 2561 ] อ่าน 105 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Nimnual [ 14 ส.ค. 2561 ] อ่าน 96 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLCลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 4 ก.ค. 2561 ] อ่าน 129 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการออกเยี่มบ้าน ประสานผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Supachai [ 29 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 104 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) เพิ่มโดย Wanwimon [ 21 มิ.ย. 2561 ] อ่าน 120 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มโดย Wanwimon [ 22 พ.ค. 2561 ] อ่าน 163 ครั้ง
แต่งตั้งคำสั่งดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Supachai [ 26 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3443 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 24 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3427 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 9 เม.ย. 2561 ] อ่าน 3418 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Rumpai [ 29 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3358 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการอบรม Google App For Educationลบรูปภาพ เพิ่มโดย Wanwimon [ 21 มี.ค. 2561 ] อ่าน 3383 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย supachai [ 27 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3386 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย supachai [ 27 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3393 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ช่อสะอาด ประจำปี 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Paritha [ 26 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3353 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 26 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3371 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 19 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3366 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปัจฉิมนิเทศฯ 2560 เพิ่มโดย supachai [ 16 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3354 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 9 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3360 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 7 ก.พ. 2561 ] อ่าน 3356 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ฯ (แก้ไข) เพิ่มโดย wanwimon [ 26 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3350 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวนักศึกษาโควตา 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 15 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3309 ครั้ง
คำสั่งโครงการแนะแนวเรียนรู้สู่อาชีพ อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ไทยแลนด์ 4.0 (Open House) ประจำปี 2561ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 15 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3314 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มโดย wanwimon [ 11 ม.ค. 2561 ] อ่าน 3328 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ สร้างสามัคคีลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 26 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3318 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย Tansuda [ 22 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3333 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย tansuda [ 6 ธ.ค. 2560 ] อ่าน 3325 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพิ่มโดย Tansuda [ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 3330 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันปิยมหาราช เพิ่มโดย Tansuda [ 20 ต.ค. 2560 ] อ่าน 3320 ครั้ง
คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษาลบรูปภาพ เพิ่มโดย wanwimon [ 23 ส.ค. 2560 ] อ่าน 3349 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพฯลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 28 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3333 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มเติม เพิ่มโดย Tansuda [ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3364 ครั้ง
มอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย Tansuda [ 27 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3391 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานงานปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มโดย Tansuda [ 1 มิ.ย. 2560 ] อ่าน 3333 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 เพิ่มโดย Tansuda [ 30 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3337 ครั้ง
คำสั่งมอบหมายหน้าที่บุคลากรในสถานศึกษา เพิ่มโดย wanwimon [ 9 พ.ค. 2560 ] อ่าน 3440 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 20 เม.ย. 2560 ] อ่าน 3336 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย noonim [ 10 มี.ค. 2560 ] อ่าน 3304 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ลบรูปภาพ เพิ่มโดย JADNOK [ 14 ก.พ. 2560 ] อ่าน 3313 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เรียนรู้สู่ลบรูปภาพ เพิ่มโดย Jadnok [ 3 ก.พ. 2560 ] อ่าน 3297 ครั้ง


ทั้งหมด 103 รายการ จำนวน : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ]

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th