วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

   
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่


 
 
ชื่อ นางบัวผา    หทัยกิจเกษม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ 206/113-114 ตำบล อำเภอ จังหวัดไม่มีข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ 0892866175
e-mail buapha_1010@hotmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ นายสุรศักดิ์    แก้วหีด
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ 55/1 ม.9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทรศัพท์ 0819666103
e-mail srs007171@gmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 

 


 
 
ชื่อ นายอัมรินทร์    แสงเหลา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ 261 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 0846426693
e-mail Auammarin@bic.ac.th
วิทยฐานะ ไม่มี
 

 


 
 
ชื่อ ว่าที่ ร.ท.อภิเดช    สารคำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ 247 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
เบอร์โทรศัพท์ 0619956550
e-mail apidejsarakham@gmail.com
วิทยฐานะ ชำนาญการ
 

 


 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th