วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

นายเจนวิทย์    ตั้งเจริญวรคุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 
:: เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาชื่อไฟล์ :

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 . โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    (ขนาด 172.48 MB ) ดาวน์โหลดแล้ว 1056 ครั้ง
2 . แบบฟอร์ม โครงการตามแผนปฏิบัติการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    (ขนาด 118.50 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 922 ครั้ง
3 . ปกรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว    (ขนาด 85.70 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 94 ครั้ง
4 . แบบประเมินครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 2 2560    (ขนาด 99.10 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 230 ครั้ง
5 . แบบประเมินหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งที่ 2 2560    (ขนาด 87.31 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 200 ครั้ง
6 . แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น อศจ. 61    (ขนาด 90.60 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 13 ครั้ง
7 . แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น อศจ. 61    (ขนาด 90.60 KB ) ดาวน์โหลดแล้ว 18 ครั้ง

ทั้งหมด 7  รายการ จำนวน : 1  หน้า : 1

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th